Vi Provar på: Att läsa

Vi har smått börjat läsa för Aria och hon verkar vara rätt intresserad av böcker. Hon lyssnar och tittar på bilderna, pratar och sedan försöker hon äta böckerna. Så vi kommer att satsa på böcker som är inplastade eller i tyg. Jag känner mig dock inte helt säker i hur man ska göra när man ska läsa för henne, jag vill gärna göra det till en rutin men just nu är det mest så att när vi kommer på det så plockar vi fram en bok och läser tillsammans. 
Ӂrets